Kursai

Privalomi
Artėjantys
KMU777
Skirtas: asmenims, dirbantiems su bandomaisiais ir/ar laboratoriniais gyvūnais, veterinarijos gydytojams
Apimtis valandomis: 80
Kaina asmeniui: 165.67
Administratorius: Marija Ivaškienė
KMU784
Skirtas: veterinarijos gydytojams
Apimtis valandomis: 15
Kaina asmeniui: 61.95
Administratorius: Marija Ivaškienė
KMU783
Skirtas: veterinarijos gydytojams
Apimtis valandomis: 30
Kaina asmeniui: 153.30
Administratorius: Marija Ivaškienė