Racionalus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimas ir vartojimas. Kursas farmacijos specialistui

Kodas
KMU896
Studijų kryptis
Farmacija
Vykdymo būdas
Nuotolinis asinchroninis
Apimtis valandomis
6val.
Praktikos valandos
5
Teorijos valandos
1
Skirtas
farmacijos specialistams
Kaina asmeniui
30.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Svarbu

Gavus pranešimą apie elektroninę registraciją, 

SVARBU pateikti duomenis apie savo dalyvavimą - fps@lsmuni. lt. Jums bus išsiųsta registracijos kortelė ir suderinti kiti klausimai

Įgyjamos ar tobulinimos kompetencijos
Programą teikiantis darbuotojas
prof. Jurga Bernatonienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Racionalus antimikrobinių vaistų skyrimas ir vartojimas. Informacija farmacijos specialistams. 2.00 val.
Antibiotikai ir nėštumas: farmakokinetikos pokyčiai, racionali farmakoterapija. 1.00 val.
Žarnyno mikrobiotos poveikis gleivinių barjerų ir imuninio atsako formavimui bei vaistų farmakokinetikai. Probiotikų -prebiotikų vartojimo su antimikrobiniais vaistiniais preparatais ypatumai. 2.00 val.
Tobulinimo rezultatų patikra. Teorinių žinių ir praktinių gebėjimų vertinimas. 1.00 val.
Mokymo(si) metodai
paskaitos, praktinės užduotys (testai), situacijų sprendimai, savarankiškos pateiktos literatūros studijos
Viso valandų
6.00
Programos tikslai
- pateikti farmacijos specialistams naujausią mokslinę informaciją apie probiotikų ir prebiotikų svarbą, vartojant antimikrobinius vaistinius preparatus;
- išmokyti racionalaus antimikrobinių vaistų skyrimo ir vartojimo principų ir taikyti juos kasdieninėje praktikoje
- pateikti naujausią informaciją apie pokyčius nėštumo metu bei jų įtaką vaistų farmakokinetikai
Programos aprašymas (santrauka)

Tobulinimosi programos metu bus nagrinėjamos pagrindinės priežastys, lemiančios vartojamų antimikrobinių preparatų efektyvumą, antibiotikų farmakokinetinės ir farmakodinaminės savybės bei mikroorganizmų atsparumo veiksniai. Paskaitų ir klinikinių situacijų medžiaga bus pateikta nauju aspektu, akcentuojant vaisto – paciento – mikroorganizmo ryšį, individualizuoto gydymo antimikrobiniais preparatais principus. Užsiėmimų metu bus suteiktos reikalingos žinios apie probiotikų – prebiotikų (simbiotikų) vartojimo ypatumus, jų kokybės rodiklius, o klinikinių situacijų analizė išmokys orientuotis antimikrobinių vaistinių preparatų bei probiotikų – prebiotikų įvairovėje, suteiks praktinius gebėjimus. Gautos žinios leis farmacijos specialistams kritiškai vertinti gydytojų išrašytus receptus komunikuojant su gydytoju bei mažinant galimų netinkamų antimikrobinių vaistų paskyrimo klaidų tikimybę. Temų aprašymas. Tikslai. 1. Racionalus antimikrobinių vaistų skyrimas ir vartojimas. Informacija farmacijos specialistams. Tikslas – susipažinti su racionaliais antimikrobinių vaistų vartojimo principais sprendžiant su vaisto vartojimu susijusias sveikatos problemas. Aprašymas. Supažindinama su racionalaus vaistų vartojimo principais (Pasaulio sveikatos organizacija, 2012, nuoroda internete: https://www.who.int/medicines/publications/responsible_use/en/), pagrindinės antibiotikų grupės ir jų veikimo spektras, vaistų stebėsena (monitoravimas), dažniausios nepageidaujamos reakcijos į vaistus. Antibiotiko parinkimas pacientui pagal recepte nurodytą vaisto bendrinį pavadinimą, kartu įvertinant pacientui paskirtų vaistų klinikinius aspektus, farmakologines savybes ir kitą susijusią informaciją. Pateikiami klinikiniai atvejai, kurie iliustruoja farmakoterapines situacijas, kuriose antibiotikai skiriami neracionaliai, išsprendimo būdai. 2. Antibiotikai ir nėštumas: farmakokinetikos pokyčiai, racionali farmakoterapija. Tikslas: pateikti naujausią informaciją apie pokyčius nėštumo metu bei jų įtaką vaistų farmakokinetikai. Aprašymas. Racionali antibiotiko terapija nėštumo metu: indikacijos, kontraindikacijos, kokių saugumo priemonių galima imtis bei kaip racionaliai ir saugiai skirti antibiotikus besilaukiančiai moteriai. Informacija farmacijos specialistui. 3. Žarnyno mikrobiotos poveikis gleivinių barjerų ir imuninio atsako formavimui bei vaistų farmakokinetikai. Probiotikų - ir prebiotikų vartojimo su antimikrobiniais vaistiniais preparatais ypatumai. Tikslas – pateikti farmacijos specialistams naujausią mokslinę informaciją apie mikrobiotos struktūrą – nuolatinę ir laikinąją (mikroorganizmus oportunistus), mikrobiotos metabolinį aktyvumą, bakterijų atsaką į antibiotikus, probiotikų - prebiotikų svarbą, vartojant antimikrobinius vaistinius preparatus. Aprašymas. Žarnyno mikrobiotos sudėtis ir funkcijos priklauso nuo žmogaus gyvenamosios geografinės vietos, amžiaus, lyties, rasės, streso ir mitybos. Mikrobiota atlieka „metabolinę“ ir apsauginę funkciją. Ji palengvina maisto medžiagų pasisavinimą ir metabolizmą, naudoja mikroelementus, kurie yra reikalingi patogenų metabolizmui bei kolonizuoja visas gleivines. Kita žarnyno bakterijų funkcija – apsauginė. Žarnyno mikrobiota dalyvauja gleivinių barjerų ir imuninio atsako formavime, slopina patogeninių mikroorganizmų išplitimą, veikia kaip natūralus imuninis atsakas. Infekcija yra viena dažniausių būklių, sąlygojančių mikrobiotos disbiozę (arba disbakteriozę). Infekcija ir antimikrobinių preparatų vartojimas turi poveikį žarnyno mikrobiotai. Taip pat yra nustatyta, kad pacientų, sergančių širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis, vėžiu, II tipo diabetu ir kt. ligomis, mikrobiota skiriasi nuo sveikų asmenų mikrobiotos. Yra žinoma, kad mikrobiota gali keisti vaistų farmakokinetiką, veikdama vaistus pernešančius arba juos metabolizuojančius baltymus, todėl antimikrobinių vaistų efektyvumo nustatymui svarbus individualizuoto vaistų/antibiotikų poveikio žarnyno mikroorganizmams įvertinimas. Probiotikai – prebiotikai palaiko mikrobiotos funkcijas, didina organizmo atsparumą po antibiotikų terapijos, vartojami antimikrobinių preparatų sukelto viduriavimo profilaktikai, palaiko virškinimo ir imuninės sistemų funkcionalumą.

Klausytojų sk. (nuo)
1
Klausytojų sk. (iki)
100
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Eglė Karinauskė 2
Simona Stankevičiūtė 1
Nijolė Savickienė 2
Jurga Bernatonienė 1
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Farmacijos specialisto, išklausiusio programą, įsisavintos žinios ir praktiniai gebėjimai tikrinami situacijų bei testų sprendimais dėstomo kurso eigoje.

Privalomi 3 testai, kurių minimalus užskaitymo balas 5 (dešimtbalėje) sistemoje"

  1. Antimikrobiniai vaistai
  2.  Antibiotikai ir nėštumas
  3.  Žarnyno mikrobiota
Atvykstant reikia turėti

Nuotolinės (asinchroninės) studijos

 

Papildoma informacija

Baigus kursą bus  išduodamas elektroninis konferencijos dalyvio pažymėjimas,   todėl būtina susikurti paskyrą LSMU podiplominių studijų  elektroninėje sistemoje https://medas.lsmu.lt/user/register

Elektroninį pažymėjimą gausite tiesiogiai į savo el. paštą. Pažymėjimai bus kaupiami  ir visada Jums pasiekiami savo sukurtoje  paskyroje.

 

Išsami informacija 8-37328303, fps@lsmuni.lt

Literatūra

1. Roberfroid M.B. Prebiotics and probiotics: are they functional foods? Am J Clin Nutr 2000:71(6)Suppl:1682-87.

2. Jernberg C, Löfmark S, Edlund C and Jansson JK, Long-term impacts of antibiotic exposure on the human intestinal microbiota, Microbiology 2010 vol. 156 No. 11, pp. 3216-3223.

3. Athraa Saad Mtasher, Ali Jabbar Abdulhusseinand, Shihab Hattab Mutlag. Probiotics and Prebiotics. International Journal of Current Research, Vol. 10, Issue, 11, pp.75341-75352, November, 2018.

4.   Pasaulio sveikatos organizacija, 2012, nuoroda internete:

                                                        https://www.who.int/medicines/publications/responsible_use/en/

5. Shenoy et al. JAMA. 2019;321(2):188-199.

6. Trubiano et al. JACI Pract. 2017;5(6):1532-1542.

7.  Norton et al. Pediatrics. 2018;141(5): e20172497.

8.  Blumenthal et al. Lancet. 2019; 393(10167):183–198.