Antimikrobinių medžiagų naudojimas veterinarinėje medicinoje. Nr. 407/LVGA

Kodas
KMU965
Studijų kryptis
Veterinarija
Vykdymo būdas
Nuotolinis mišrus (sinchroninis ir asinchroninis)
Apimtis valandomis
6val.
Skirtas
veterinarijos gydytojams
Kaina asmeniui
30.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Marija Ivaškienė
Programą teikiantis darbuotojas
doc. dr. Dalia Juodžentė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Bakterijų atsparumas antimikrobinėms medžiagoms – iššūkis visuomenės sveikatai ir veterinarijai. 2.00 val.
Antibakterinių medžiagų naudojimas gyvūnams augintiniams. 2.00 val.
Antibakterinių medžiagų naudojimas egzotiniams gyvūnams. 2.00 val.
Viso valandų
6.00
Programos aprašymas (santrauka)
1. Trumpa chronologija, antimikrobinio atsparumo išsivystymo priežastys. Stebėsenos programos, atsparumo nustatymo metodai. Antibakterinių medžiagų naudojimo Europos ūkiuose tendencijos, dabartinė situacija, aktualijos, reglamentavimas, globalios problemos sprendimo strategijos. Alternatyvų paieška ir šiuolaikinių tyrimų galimybės. 2. Gyvūnams augintiniams naudojamų antibakterinių medžiagų poveikis žarnyno sveikatai ir mikrobiotos sudėčiai. 3. Antibakterinių medžiagų naudojimas egzotiniams gyvūnams. Antibakterinių medžiagų tinkamumas ir empirinis naudojimas. Egzotiniams gyvūnams kontraindikuotinos antibakterinės medžiagos.
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Sandra Čechovičienė 2
Ieva Plungytė 2
Aleksandr Novoslavskij 2