Imunoprofilaktikos pagrindai

Kodas
KMU909
Studijų kryptis
Farmacija
Vykdymo būdas
Mišrus (nuotolinis ir nenuotolinis)
Apimtis valandomis
36val.
Praktikos valandos
10
Teorijos valandos
26
Skirtas
vaistininkams
Kaina asmeniui
242.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Neringa Jurė +370 37327254
Svarbu

Praktiniai užsiėmimai vyks  gyvai  LSMU MA FF, Sukilėlių pr. 13 5a. vėliau nurodytomis dienomis.

 

Išsamiau  informuos kiekvieną asmeniškai programos administratorė Neringa Jurė.

Įgyjamos ar tobulinimos kompetencijos
Programą teikiantis darbuotojas
prof. dr. Jurga Bernatonienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Infekcinės ligos. 2.00 val.
Imuninė sistema, imuniteto susidarymo būdai. Infekcinė imunologija. 2.00 val.
Odos sandara, odos vientisumo pažeidimas. Injekcijų tipai. 1.00 val.
Aseptika ir antiseptika, infekcijų kontrolė. Dezinfekcija ir sterilizacija. 1.00 val.
Vakcinos. 6.00 val.
Vakcinų įskiepijimo būdai bei technika, galimos nepageidaujamos reakcijos. 2.00 val.
Pirmoji medicinos pagalba anafilaksinio šoko atveju. 2.00 val.
Skiepijimas (vakcinacija) 2.00 val.
Asmens sveikatos būklės vertinimas. 2.00 val.
Klinikinė komunikacija. (Seminaras) 3.00 val.
Testas (teorinių žinių vertinimas) 1.00 val.
Praktinių įgūdžių formavimas (mokymas ir įsisavinimas) 6.00 val.
. Simuliaciniai mokymai vaistininkams ir jų efektyvumo įvertinimas. Klinikinių situacijų vaistinėje simuliavimas. 4.00 val.
Baigiamasis teorinių žinių ir praktinių gebėjimų vertinimas. Tobulinimo rezultatų patikros 2.00 val.
Pneumokokinė infekcija. (papildomai) 6.00 val.
Mokymo(si) metodai
Informaciniai-praktiniai:
paskaitos, seminarai (sinchroniniai), diskusijos, praktinės užduotys (testai, situacijų sprendimai, klinikinių situacijų vaistinėje simuliaciniai mokymai), savarankiškos pateiktos tikslinės-profesinės literatūros, elektroninių informacijos šaltinių ir duomenų bazių studijos. Praktika vyksta auditorijoje realiuoju laiku.
Viso valandų
42.00
Programos tikslai
Parengti vaistininko praktikos licenciją turinčius vaistininkus, išplėstinės praktikos vaistininko profesinei kvalifikacijai įgyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, įsisavinant atitinkamas
kompetencijas ir gebėjimus taikyti imunoprofilaktikos principus suaugusiųjų asmenų vakcinavimo praktikoje, vadovaujantis išplėstinės praktikos vaistininkui taikomais profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimais apibrėžtais 2020-12-15 Lietuvos medicinos normoje MN 170:2020 ,,Išplėstinės praktikos vaistininkas“ .
Programos aprašymas (santrauka)

12.2. Teorinė dalis (tobulinimo dalykų aprašai): 12.2.1. Infekcinės ligos. Atsakinga: doc. dr. Daiva Vėlyvytė Tikslas – išplėstinės praktikos vaistininkams suteikti teorines žinias apie dažniausiai pasitaikančių infekcinių ligų etiologiją, plitimo dėsningumą, pagrindinius simptomus, profilaktikos priemones, vakcinacijos reikšmę infekcinių ligų kontrolei. Aprašymas. Temos sudėtinės dalys: • Infekcinių ligų aktualumas. Senų infekcijų plitimo suaktyvėjimas. Naujos infekcijos. Įvežtinių infekcijų problema. • Infekcinių ligų plitimo dėsningumas. Infekcinių ligų epidemiologinė situacija pasaulyje. Infekcinių ligų epidemiologinė situacija Europoje. Infekcinių ligų epidemiologinė situacija Lietuvoje. • Infekcinių ligų profilaktikos galimybės. • Vakcinacijos įtaka infekcinių ligų kontrolei. • Išplėstinės praktikos vaistininko reikšmė sveikatos priežiūros grandinėje, valdant sveikatinimo paslaugų pasiekiamumą pandemijos ir popandeminiu laikotarpiu. 12.2.2. Imuninė sistema. Imuniteto susidarymo būdai. Infekcinė imunologija. Pneumokokinė infekcija. Atsakingas: gyd. Liucijus Ambraška Tikslas: supažindinti vaistininkus su šiuolaikine imuniteto samprata, imuninės sistemos struktūra; padėti suprasti imuninio atsako įvairovės priežastis ir išsivystymo mechanizmus. Aprašymas. Temos sudėtinės dalys: • Epidemiologijos pradmenys. Imuniteto samprata. Įgimtas ir įgytas imuninis atsakas, jo fazės. • Ląstelinis ir humoralinis imunitetas. Imunoglobulinai: struktūra, klasės. Atskirų imunoglobulinų klasių funkcijos. Pirminiai imuninės sistemos organai, jų funkcija. • Antrinių imuninės sistemos organų (blužnies, limfinių mazgų) funkcija. • Limfocitų subpopuliacijos: raida, žymenys, funkcija. Antigenus pateikiančios ląstelės, jų savybės. MHC ir antigenai. • T limfocitų atsakas: T helperių išsivystymas ir funkcija. • B limfocitų atsakas. • NK ląstelių funkcija. • Imuninės sistemos pažeidimų mechanizmai, patologijos pavyzdžiai. • Imunodeficitai (pirminiai ir antriniai). • Tolerancija ir autoimunitetas. • Transplantacinis imunitetas. • Navikai ir imunitetas. 12.2.3. Odos sandara, odos vientisumo pažeidimas. Injekcijų tipai. Atsakinga: prof. dr. Aurelija Blaževičienė asist. Virginija Bulikaitė, asist. Jovita Demskytė Tikslas – supažindinti su injekcijų tipais ir injekcijų atlikimo vietomis. Aprašymas. Temos sudėtinės dalys:: • Injekcijų tipai. Pasiruošimas injekcijai (švirkšto dalys, sutraukimas į švirkštą). • Injekcija į odą. Odos sluoksniai (epidermis, derma). • Injekcija į poodį. Odos sluoksniai (poodis). • Injekcija į raumenis. Raumenys (deltinis, sėdmens, šlaunies). 12.2.4. Aseptika ir antiseptika, infekcijų kontrolė. Dezinfekcija ir sterilizacija. Atsakinga: prof. dr. Aurelija Blaževičienė asist. Virginija Bulikaitė, asist. Jovita Demskytė Tikslas – supažindinti su aseptika ir antiseptika, infekcijų kontrole, dezinfekcija ir sterilizacija. Aprašymas. Temos sudėtinės dalys: • Aseptikos ir antiseptikos sąvokos. Antiseptikos rūšys. Antiseptinės medžiagos. Infekcijų kontrolė. • Sveikatos priežiūros darbuotojų rankų higienos taisyklės (rankų plovimas ir dezinfekcija). • Paviršių ir instrumentų dezinfekcija. Apsaugos priemonės atliekant dezinfekavimo darbus. • Medicinos priemonių sterilizacija. Sterilizuotų medicinos priemonių laikymas. Sterilizuotų medicinos priemonių paketų atidarymas prieš procedūrą. 12.2.5. Vakcinos. Atsakinga: doc. dr. Daiva Vėlyvytė Tikslas – supažindinti su vakcinomis, indikacijomis ir kontraindikacijomis vakcinacijai, infekcinių ligų imunoprofilaktikos įvairių grupių asmenims principais, galimybėmis bei taikymu atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją. Aprašymas. Temos sudėtinės dalys: • Vakcinų veiklioji medžiaga, sudėtis. Reikalavimai vakcinai. Vakcinų rūšys. Naujų vakcinų kūrimas. Indikacijos ir kontraindikacijos vakcinacijai. Vakcinų derinimo principai. • Vakcinacijos procesas. Galimos povakcininės reakcijos ir skiepijimo komplikacijos. • Vakcinų laikymo ir saugaus naudojimo reikalavimai. • Covid-19 vakcinos: tipai, sudėtis, indikacijos, kontraindikacijos, saugaus taikymo aspektai. • Infekcinių ligų imunoprofilaktikos įvairių grupių asmenims principai. Imunoprofilaktikos ypatumai ir taikymas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir rizikos veiksnius. 12.2.6. Vakcinų įskiepijimo būdai bei technika, galimos nepageidaujamos reakcijos. Atsakinga: prof. dr. Aurelija Blaževičienė asist. Virginija Bulikaitė, asist. Jovita Demskytė Tikslas – supažindinti su vakcinų įskiepijimo būdais bei technika, galimomis nepageidaujamomis reakcijomis. Aprašymas. Temos sudėtinės dalys: • Vakcinų rūšys. Profilaktinių skiepijimų kalendorius (vaikų ir suaugusiųjų). Keliautojams siūloma imunoprofilaktika. • Skiepijimo procedūros eiga: o Paciento būklės įvertinimas. o Pasiruošimas procedūrai (reikalingų priemonių surinkimas, rankų higiena, injekcijos vietos parinkimas ir įvertinimas). o Skiepijimas (injekcijos atlikimas). Injekcijų atlikimo į odą, poodį, raumenis metodika. o Paskiepyto paciento būklės po skiepijimo stebėjimas. Nepageidaujamos reakcijos (vietiniai ir bendrieji simptomai). 12.2.7. Pirmoji medicinos pagalba anafilaksinio šoko atveju. Atsakinga: prof. dr. Aurelija Blaževičienė asist. Virginija Bulikaitė, asist. Jovita Demskytė Tikslas – supažindinti su pirmąja medicinos pagalba anafilaksinio šoko atveju. Aprašymas. Temos sudėtinės dalys: • Anafilaksinės būklės požymiai. • Pirmoji pagalba ištikus anafilaksiniam šokui. • Anafilaksinio šoko profilaktika. 12.2.8. Skiepijimas (vakcinacija). Atsakinga: doc. dr. Daiva Vėlyvytė Tikslas - supažindinti su suaugusiųjų skiepijimo rekomendacijomis, galimybėmis, komercinėmis vakcinomis. Aprašymas. Temos sudėtinės dalys: Rekomenduojamos vakcinos suaugusiesiems. Privalomas skiepijimas. Sveikų suaugusiųjų skiepijimo aktualijos ir rekomendacijos Lietuvoje. Rizikos grupių asmenų skiepijimo rekomendacijos Lietuvoje. Skiepijimas komercinėmis vakcinomis. 12.2.9. Asmens sveikatos būklės vertinimas. Atsakinga: prof. dr. Aurelija Blaževičienė asist. Virginija Bulikaitė, asist. Jovita Demskytė Tikslas – supažindinti su asmens sveikatos būklės vertinimo principais. Aprašymas. Temos sudėtinės dalys: • Paciento būklės įvertinimas prieš vakcinaciją ir po vakcinacijos. • Asmens duomenų rinkimas, saugojimas ir atsakomybė. • Skiepijimo dokumentacija. 12.2.10. Klinikinė komunikacija. Atsakinga: doc. dr. Jurgita Daukšienė Tikslas ir uždaviniai*: • Įsisavinti žinias apie komunikacijos svarbą vaistininko darbe (1) komunikacinį procesą (2), subjektyvius ir objektyvius komunikacijos sėkmę lemiančius veiksnius (3), efektyvios komunikacijos žingsnius (4). • Pagilinti verbalinės ir neverbalinės komunikacijos (1), aktyvaus klausymosi (2) ir konfliktų valdymo (3) įgūdžius. *Klinikinės komunikacijos užduotys ,,Komunikacija ir konfliktinių situacijų valdymas visuomenės vaistinėse“ bus pateikiamos suvestinėje elektroninėje studijų aplinkoje. 12.2.11. Teorinių žinių vertinimo testas (1-10 dalys).

Klausytojų sk. (nuo)
7
Klausytojų sk. (iki)
70
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Jurga Bernatonienė 3
Daiva Vėlyvytė 10
Liucijus Ambraška 2
Aurelija Blaževičienė 4 2
Jurgita Daukšienė 3
Viktorija Butrimaitė 4
Virginija Bulikaitė 2 2
Jovita Demskytė 2 2
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

12.3. Praktinių įgūdžių formavimas (mokymas ir įsisavinimas). Atsakinga: prof. dr. Aurelija Blaževičienė asist. Virginija Bulikaitė, asist. Jovita Demskytė 12.3.1. Injekcija į odą. Tikslas – mokyti atlikti injekciją į odą. Aprašymas. Temos sudėtinės dalys: • Pasiruošimas procedūrai (reikalingų priemonių surinkimas, rankų higiena, injekcijos vietos parinkimas ir įvertinimas). • Injekcijos į odą atlikimas. • Procedūros užbaigimas (priemonių sutvarkymas, rankų higiena, dokumentavimas) 12.3.2. Injekcija į poodį. Tikslas – mokyti atlikti injekciją į poodį. Aprašymas. Temos sudėtinės dalys: • Pasiruošimas procedūrai (reikalingų priemonių surinkimas, rankų higiena, injekcijos vietos parinkimas ir įvertinimas). • Injekcijos į poodį atlikimas. • Procedūros užbaigimas (priemonių sutvarkymas, rankų higiena, dokumentavimas). 12.3.3. Injekcija į raumenis. Tikslas – mokyti atlikti injekciją į raumenis. Aprašymas. Temos sudėtinės dalys: • Pasiruošimas procedūrai (reikalingų priemonių surinkimas, rankų higiena, injekcijos vietos parinkimas ir įvertinimas). • Injekcijos į raumenis atlikimas. • Procedūros užbaigimas (priemonių sutvarkymas, rankų higiena, dokumentavimas). 12.3.4. Simuliaciniai mokymai vaistininkams ir jų efektyvumo įvertinimas. Klinikinių situacijų vaistinėje simuliavimas. Atsakingi: doc. dr. Jurgita Daukšienė, prof. dr. Loreta Kubilienė, dokt. Viktorija Butrimaitė Tikslas: Išmokyti tinkamų klinikinių sprendimų priėmimo proceso taikymą praktikoje, nustatyti žmones, kuriems yra reikalinga imunizacija, juos pritraukti, įvertinti jų būklę ir imunizuoti. Įgyti praktinius įgūdžius bei lavinti kritinį mąstymą siekiant imunizavimo sprendimo priėmimo procesą padaryti lengvą ir aiškų, taip skatinant didesnes imunizacijos apimtis ir aukštą imunizacijos kokybę. Aprašymas. Temos sudėtinės dalys (uždaviniai): • išmokyti įvertinti paciento (ne)sveikatos būklę, indikacijas ir kontraindikacijas skiepijimui naudojant kontrolinį skiepų suaugusiesiems kontraindikacijų patikrinimo klausimyną; • paruošti pacientą imunoprofilaktikos procedūrai, suteikti informaciją žodžiu ir raštu apie pasiruošimą imunoprofilaktikos procedūrai, jos eigą bei galimas komplikacijas, nepageidaujamas reakcijas; • išmokyti tinkamai komunikuoti su pacientu, atsakant į jiems rūpimus klausimus apie vakcinavimą; • atpažinti nepageidaujamą reakciją į vakciną, pastebėjus įtariamą vakcinos sukeltą nepageidaujamą reakciją ar gavus informacijos apie ją, pranešti apie tai VVKT prie LR SAM; • ugdyti bendradarbiavimo įgūdžius su kitais asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistais; • teikti informaciją apie imunoprofilaktiką ir imunoprofilaktikos paslaugą pacientams; • supažindinti su vaistininko vaidmeniu ir svarba imunizavimo procese; • supažindinti su vakcinavimo procesų valdymu vaistinėse įvairiose šalyse, palyginant su Lietuvoje vykdomais praktiniais mokymais.

Atvykstant reikia turėti

Teorinė dalis ir seminaras vyksta nuotoliniu  arba mišriuoju būdu, gavus duomenis prisijungimui į dalyvio asmeninį elektroninį paštą. 

Praktinė dalis vyksta LSMU MA Farmacijos fakulteto patalpose pagal individualų grafiką . Apie tikslų laiką ir vietą pranešama elektroniniu paštu. 

Atvykstant į praktiką reikia turėti:    medicininį chalatą,  2 poras vienkartinių pirštinių, 2 vienkartines veido kaukes (ar respiratorių)*, 1-2 poras antbačių.

Papildoma informacija

 Mokymai vyksta šia tvarka:

Teorinė dalies mokymai   vyksta nuotoliniu būdu per elektronines mokymosi programas, dalyviui gavus duomenis prisijungimui į ektroninį paštą.  . Vėliau patikslintu laiku visi dalyviai patekę į pirmąjį srautą, turės prisijungti  į sinchroninį seminarą. Negalintys prisijungti, įrašą galės išklausyti vėliau ,,online".

Po teorinės dalies  mokymų (osi)   laikomas žinių įsisavinimo testas.Testą bus  galima laikyti nustatytu laiku, apie kurį pranešime vėliau.l. Testas laikomas vieną kartą. Neišlaikius testo, kursas kartojamas su kita grupe.

Praktinė dalis:

Praktika (vakcinavimas) vyks  nustatytomis   dienomis LSMU patalpose,  pranešant elektroniniu   paštu  kiekvienam dalyviui  individualiai apie konkrečią vietą ir laiką pagal sudarytą grafiką.

Sinchroniniai užsiėmimai vyks  nustatytomis  dienomis. Kvietimai į elektroninį paštą atsiunčiami individualiai.  

 

Literatūra

Literatūra 1. D.Adomaitienė, N.Janulevičiūtė, R.Kazakevičius, V.Vaičiuvėnas “Klinikinės imunologijos įvadas”, Kaunas, Šviesa, 2001. 2. Peakman M., Vergani D. Basic and clinical immunology, Churchill Livingstone, 2009, 365 p. 3. Infekcinių ligų vadovas/Sudarytojas Ambrozaitis A.- Vilnius, 2010.- 824 p. 4. Ambrozaitis A. ir kt. Infekcinių ligų vadovas. V., 2010, 266, 341-342, 365-366, 536-537, 769-772 https://library.lsmuni.lt/permalink/f/16e1ktq/LSM01000042769 5 . Mickienė A., Vėlyvytė D., Žagminas K. ir kt. Užkrečiamųjų ligų epidemiologijos pagrindai. K., 2012, p. 125, 145-149, 163, 172-173, 178-179, 264-270, 277-279, 292-296, 303-306, 324-326, 330, 334-335, 338-342. https://www.lsmuni.lt/cris/bitstream/20.500.12512/88716/2/ISBN9789955152279.pdf 6. Usonis V. Vakcinos ir skiepijimas. Vilnius, 2010, Homo liber. https://library.lsmuni.lt/permalink/f/1trk3mk/LSM01000041624 7. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th ed., 2020. Ch 316, 3771-3812.e5; Ch 318, 3818-3827.e2 https://www-clinicalkey-com.ezproxy.dbazes.lsmuni.lt/#!/browse/book/3-s2.0-C2016100010X?indexOverride=GLOBAL 8. Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e, eds. J. Larry Jameson, et al. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2018. Ch 118 „Immunization Principles and Vaccine Use“ https://accessmedicine-mhmedical-com.ezproxy.dbazes.lsmuni.lt/book.aspx?bookid=2129 9. Oxford Textbook of Medicine, 6e, eds. J. Firth, CH. Conlon, T. Cox. Oxford University Press Print Publication, 2020. Section 8.3 „Immunization“. https://oxfordmedicine-com.ezproxy.dbazes.lsmuni.lt/view/10.1093/med/9780198746690.001.0001/med-9780198746690-part-8 10. Male D, Peebles RS, Male V. Immunology. 9e, Elsevier Ltd, 2013. Ch „Vaccination“. https://www-clinicalkey-com.ezproxy.dbazes.lsmuni.lt/#!/content/book/3-s2.0-B9780702078446000179 11. Ambrozaitis A. ir kt. 2017 metų suaugusiųjų rizikos grupių skiepijimo Lietuvoje rekomendacijos. LID, V. 12. Berger BA. Communication skills for pharmacist. 2-aisis leidimas. AphA, 2005. 13. Almonaitienė J., Antinienė D., Ausmanienė N., Lekavičienė R. ir kt. Bendravimo psichologija. 2002, Kaunas. 14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47- 1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“. 2012 m. spalio 19 d. Nr. V-946, Vilnius. 15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“. 2018 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-955, Vilnius. 16.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl nacionalinės imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programos patvirtinimo“. 2019 m. sausio 28 d. Nr. V-115, Vilnius. 17.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl tarptautinio skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjimo pildymo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2011 m. gruodžio 2 d. Nr. V-1032, Vilnius 18. Šeškevičius A. ir kt. Slaugos technika: universiteto vadovėlis. 2008. Kaunas : Vitae Litera. 19. Applying the Pharmacists’ Patient Care Process to Immunization Services [Internet]. APhA; 2020. https://www.pharmacist.com/sites/default/files/Pharmacists%20Patient%20Care%20Process%20Module%20for%20Immunizations%20Services%20-%20FINAL.pdf 20. Immunization Training Guide & Practice Procedure Manual [Internet]. The American Academy of Pediatrics; 2017. Prieiga: https://www.aap.org/en-us/documents/immunizations_training_guide.pdf 21. How To Administer Intramuscular And Subcutaneous Vaccine Injections. Immunization Action Coalition. Prieiga: https://www.immunize.org/catg.d/p2020.pdf 22. Vaccine Administration Techniques [Internet]. Pharmacist.com. 2021 Prieiga: https://www.pharmacist.com/vaccine-administration-techniques 23. Vaccine-safety-training.org. 2021. MODULE 1 – Overview And Outcomes - WHO Vaccine Safety Basics. Prieiga: https://vaccine-safety-training.org/overview-and-outcomes-1.html 24. Seasonal Influenza. Prieiga: https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/seasonal-influenza. 25. The national influenza immunisation programme 2020 to 2021: Inactivated influenza vaccine information for healthcare practitioners [Internet]. London: Public Health England; 2020 Prieiga: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/939960/Inactivated_influenza_vaccine-information_for_healthcare_practitioners_2020_to_2021_v2.pdf 26. Horta R. Vaccination in Community Pharmacies THE PORTUGUESE EXPERIENCE. Lyon: Rencontres sur la grippe et sa prevention; 2017. Prieiga: http://www.grippe-geig.com/Documents/rencontres/30rencontres/15h45_1_HORTA.pdf 27. Moss JL, Reiter PL, Rimer BK, Brewer NT. Collaborative patient-provider communication and uptake of adolescent vaccines. Soc Sci Med. 2016;159:100-107. doi:10.1016/j.socscimed.2016.04.030 28. Berger J, Barbalat MJ, Pavón Clément V, Genton B, Bugnon O. Multidisciplinary Collaboration b etween a Community Pharmacy and a Travel Clinic in a Swiss University Primary Care and Public Health Centre. Pharmacy (Basel). 2018;6(4):126. Published 2018 Dec 5. doi:10.3390/pharmacy6040126 29. Berce P, Bernstein R, MacKinnon G, Sorum S, Martin E, MacKinnon K et al. Immunizations at Wisconsin Pharmacies: Results of a statewide vaccine registry analysis and pharmacist survey. Vaccine. 2020;38(28):4448-4456. 30. ASHP guidelines on the pharmacist’s role in immunization. American Journal of Health-System Pharmacy [Internet]. 2003;60(13):1371-1377. Prieiga: https://www.ashp.org/-/media/assets/policy-guidelines/docs/guidelines/pharmacists-role-immunization.ashx 31. GEU Best Practice Paper: Communicable Diseases and Vaccination [Internet]. Brussels: Pharmaceutical Group of European Union; 2019 Prieiga: https://www.pgeu.eu/wp-content/uploads/2019/04/PGEU-Best-Practice-Paper-on-Communicable-Diseases-and-Vaccination.pdf 32. An overview of current pharmacy impact on immunisation - A global report [Internet]. International Pharmaceutical Federation (FIP); 2016 Prieiga: https://www.fip.org/www/streamfile.php?filename=fip/publications/FIP_report_on_Immunisation.pdf 33. IMPROVING IMMUNIZATION RATES IN HIGH-RISK POPULATIONS [Internet]. The American Pharmacists Association; 2020 Prieiga: https://media.pharmacist.com/practice/19420-Practice%20Insights%20Global%20Edition%202020%20Update%20103020.pdf 34. Naudžiūnas A., ir kt. Vidaus ligų diagnostikos pagrindai: vadovėlis. 2019. Kaunas: Vitae Litera. 35. http://www.ulac.lt/lt/teises-aktai-nepageidaujamos-reakcijos-i-skiepus 36.http://www.ulac.lt/uploads/downloads/gripas/WHO%20Influenza%20pandemic%20guidance.pdf 37. http://www.ulac.lt/uploads/downloads/gripas/1%20metodin%C4%97s%20rekomendacijos.pdf 38. http://www.ulac.lt/lt/teises-aktai-gripas 39. http://www.ulac.lt/uploads/downloads/leidiniai/eemetod_rekomend.pdf 40. http://www.ulac.lt/lt/skiepai-suaugusiems 41. http://www.ulac.lt/uploads/downloads/Informacija%20apie%20nepageidaujam%C4%85%20reakcij%C4%85%20%C4%AF%20skiep%C4%85_2016_11_16.pdf 42. http://www.ulac.lt/lt/teises-aktai-nepageidaujamos-reakcijos-i-skiepus 43. Vaitkaitis D., Pranskūnas A. Pirmoji medicinos pagalba: vadovėlis. 2017. Kaunas: Kaunas. 44. Stropus S.R. ir kt. žmogaus anatomija: vadovėlis. 2016. Kaunas: LSMU Leidybos namai. 45. Kisielienė I. Rankų higiena asmens sveikatos priežiūros įstaigose: metodinės rekomendacijos. 2018. Vilnius: Higienos institutas. 46. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl skiepijimo pažymėjimo įsigijimo, pildymo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2012 m. birželio 14 d. Nr. V-528, Vilnius. 47. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (įnr) pateikimo tvarkos aprašo, sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (įnr) formos ir paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (įnr) formos patvirtinimo“. 2013 m. vasario 20 d. Nr. V-185, Vilnius. 48. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-1143 patvirtintos formos Nr. 392-1/a redakcija „Nepageidaujamų reakcijų į skiepus tyrimo protokolas“. 2018 m. spalio 16 d., Vilnius.