Integrali pagalba epilepsija sergantiems asmenims

Kodas
KMU789
Studijų kryptis
Visuomenės sveikata
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
24val.
Skirtas
šeimos gydytojams
visų specializacijų slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams
medicinos psichologams
socialiniams darbuotojams
Kaina asmeniui
96.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Programą teikiantis darbuotojas
Dr. Polina Šedienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Medicininiai epilepsijos pagrindai 6.00 val.
Psichosocialinės epilepsijos pasekmės 6.00 val.
Epilepsija ir proto negalia 6.00 val.
Integrali pagalba sergančiųjų epilepsija priežiūroje 6.00 val.
Viso valandų
24.00
Programos aprašymas (santrauka)


Tema "Medicininiai epilepsijos parindai" - žinios ir praktiniai pavyzdžiai apie epilepsiją kaip ligą, jos paplitimą, epilepsijos priepuolius, jų priežastis ir sukėlimo veiksnius, epilepsijos gydymą, epilepsiją lydinčius gretutines sveikatos problemas.

Tema "Psichosocialinės epilepsijos pasekmės" - žinios ir praktiniai pavyzdžiai bei aatvejų analizė apie gyvenimą sergant epilepsija, darbo, šeimos kūrimo, mokymosi galimybes ir apribojimus; emocijų raišką, kaip padėti priepuolio metu, kaip formuoti saugią ir sveikimui palankią aplinką.

Tema "Epilepsija ir proto negalia" - žinios, praktiniai pavyzdžiai apie mokymosi sunkumų turinčių jaunuolių elgesio problemas, stacionariose ir nestacionariose įstaigose dirbančių specialistų pagalbos formas ir reikšmę, diagnozuojant, gydant, organizuojant gyvenimą sutrikusio intelekto epilepsija sergantiems asmenims, bendradarbiavimą su artimaisiais.

Tema "Integrali pagalba sergančiųjų epilepsija priežiūroje" - pristatoma, analizuojama psichoedukcinio modulinio mokymo epilepsija sergantiems ir jų šeimos nariams programa "Moses"; aptariami kiti psichosocialinės pagalbos epilepsija sergantiems metodai.

 

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Polina Šedienė 4 7
Ramunė Jurkuvienė 2 2
Rūta Butkevičienė 1
Lina Danusevičienė 1 5
Almanė Pakrijauskaitė 2
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Kurso dalyviai gebės atpažinti epilepsijos priepuolį, apibūdinti jo eigą, rūšį; gebės teikti į asmens poreikius nukreiptą individualizuotą pagalbą, suteikti pagalbą priepuolio metu ir po jo; supras epilepsijos pasekmes psichosocialiniam asmens gyvenimui; gebės naudoti psichosocialinės pagalbos metodus, organizuoti mokymus, diskusijas, teikti konsultacijas, rengti atvejų aptarimus, bendradarbiauti su sergančiojo artimaisiais. Gebės teikti paramą epilepsija sergantiems su pažintinių funkcijų sutrikimais, atpažinti specialios individualizuotos pagalbos poreikį ir formas.

Atvykstant reikia turėti

Atvejo aprašymą.

Literatūra

Šedienė, P. (2016) Specializuoto psichosocialinio konsultavimo epilepsija sergantiems asmenims koncepcijos pagrindimas. VDU: Socialinis darbas: patirtis ir metodai, Nr. 17(1), p. 117 - 139.

Baier et.al. (2017) Moses. Darbo knyga. Modulinė epilepsijos programa. Kaunas: "MORKŪNAS ir Ko".

Abramavičiūtė, Z. (2015) Epilepsija sergančių asmenų socialinė įtrauktis taikant musikos terapiją.