Vaikų kardiologijos pagrindai

Kodas
KMU376
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
36val.
Skirtas
vaikų ligų gyd.
šeimos gydytojams
gyd. vaikų kardiologams
Kaina asmeniui
216.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Programą teikiantis darbuotojas
Doc. R. Šileikienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Vaikų širdies ir kraujagyslių sistemos anatominiai, funkciniai ir klinikinio ištyrimo ypatumai. 2.00 val.
Ūminis ir lėtinis širdies nepakankamumas 2.00 val.
Instrumentiniai tyrimai vaikų kardiologijoje (EKG, rentgenologinis, echoskopinis, širdies kateterizacija) 2.00 val.
Įgimtos širdies ydos 2.00 val.
Įgytos širdies ydos, vožtuvų prolapsai 2.00 val.
Ūminis reumatas. Širdies pažeidimai, kitų organų ir sistemų ligų metu. 2.00 val.
Nereumatinės uždegiminės širdies ligos 2.00 val.
Kardiomiopatijos 2.00 val.
Vaikų supraventrikuliniai širdies ritmo sutrikimai 2.00 val.
Vaikų skilvelinės aritmijos 2.00 val.
Vaikų sinkopės 2.00 val.
Vaikų arterinė hipertenzija 2.00 val.
Nemedikamentiniai gydymo metodai vaikų kardiologijoje 2.00 val.
Vaikų EKG analizė 2.00 val.
Antiaritminiai vaistai vaikų kardiologijoje 2.00 val.
Vaikų bradiaritmijos (Sinusinio mazgo silpnumas, AV blokados) 2.00 val.
Įskaita 2.00 val.
Viso valandų
34.00
Programos aprašymas (santrauka)

1. „Vaikų širdies ir kraujagyslių sistemos ypatumai ir ištyrimas“. Paskaitos tikslas: supažindinti su kraujotakos pokyčiais tuoj po naujagimio gimimo bei apie tolimesnį širdies bei kraujagyslių morfologinį bei funkcinį brendimą. Ypač akcentuoti kraujagyslių rezistentiškumo skirtumus lyginant su suaugusiais. Aptarti skirtingą nuo suaugusių miokardo inotropiją, atsaką į inotropines medžiagas. Pateikti ankstyvojo amžiaus vaikų kardiologinio ištyrimo specifiką bei vertinimo (anamnezė, EKG, rö, echoskopija, krūvio testai) kriterijus.
2. „Ūminis ir lėtinis širdies veiklos nepakankamumas“. Paskaitos tikslas: supažindinti su širdies veiklos nepakankamumo vaikų amžiuje etiologija, patogeneze, klinika bei gydymo taktika, akcentas – jaunesnis vaikų amžius. Aptarti naujausias mechanines priemones užtikrinančias adekvačią kraujotaką.
3. „Instrumentiniai tyrimai vaikų kardiologijoje“. Paskaitos tikslas: aptarti EKG elektrofiziologinius pagrindus, EKG dantelių genezę, EKG dantelių ir intervalų ypatumus ir normas vaikams, EKG patologinių pakitimų reikšmę. Aptarti vaikų EKG ypatumus naujagimystėje, kūdikystėje, sportininkams ir kai kurių patologinių būsenų atvejais.
Supažindindinti su ultragarsinio tyrimo principais, galimybėmis, echokardiografiniais bei dopleriniais matavimais ir jų klinikine reikšme.
Aptariamos krūvio, ortostatinio mėginio indikacijos, tyrimo klinikinė reikšmė.
Aptariamos galimybės naujų diagnostikos metodų – širdies MBR, KT pritaikymo vaikų kardiologijoje galimybės, indikacijos, tyrimų reikšmė.
4. „Įgimtos širdies ydos“. Paskaitos tikslai: aptarti visų įgimtų širdies ydų simptomų diagnostinę vertę, klasifikaciją ir gydymo principus. Išnagrinėti dažniausiai sutinkamos ydas – prieširdžių ir skilvelių pertvaros defektus, atvirą arterinį lataką, aortos koarktaciją, mėlynąsias ydas, jų natūralią eigą ir komplikacijas. Taip pat aptarti grėsmingas, nuo atviro arterinio latako priklausančias širdies ydas.
5. „Įgytos širdies ydos“. Paskaitos tikslai: apžvelgti dažniausiai vaikystėje pasitakančias įgytas širdies ydas – MV ir Ao ydas, jų etiologiją, simptomus, diagnostikos metodus, gydymą ir profilaktiką.
6. „Ūminis reumatas. Širdies pažeidimai kitų organų ir sistemų ligų metu“. Paskaitos tikslai: apžvelgti reumatinio artrito, kardito klinikinę išraišką, diferencinę diagnostiką, gydymo principus esant įvairioms ūminio reumato klinikinėms apraiškoms. Supažindinti su širdies pažeidimu autoimuninių ir endokrininių ligų metu.
7. „Nereumatinės uždegiminės širdies ligos“. Paskaitos tikslai: apžvelgti perikardito, miokardito, ūminio bakterinio endokardito etiologijos ypatumus vaikų amžiuje, rizikos grupes, kliniką, diagnostinius tyrimus, ligos eigą, gydymo principus.
8. „Kardiomiopatijos. Paskaitos tikslai: apžvelgti kardiomiopatijų etiologiją, atkreipinant dėmesį į genetinių tyrimų svarbą. Apžvelgti hipertrofinių, diliatacinių ir restrikcinių kardiomiopatijų simptomus, ištyrimą, gydymą.
9. „Vaikų supraventrikuliniai širdies ritmo sutrikimai“. Paskaitos tikslai: supažindinti su pagrindiniais supraventrikulinių širdies ritmo sutrikimų mechanizmais vaikų amžiuje, vaikų ištyrimo galimybėmis bei specifika. Aptarti simptomus, leidžiančius įtarti šiuos ritmo sutrikimus, būdingus EKG pakitimus, gydymo algoritmus.
10. „Vaikų skilvelinės aritmijos“. Paskaitos tikslai: apžvelgti klinikinius simptomus, leidžiančius įtarti šiuos ritmo sutrikimus, EKG bei kitus instrumentinių tyrimų svarbą šių ritmo sutrikimų diagnostikoje, gerybinių ir piktybinių disritmijų kriterijus, ištyrimo galimybes bei gydymą.
11. „Vaikų sinkopės“. Paskaitos tikslai: pateikti sinkopių klasifikaciją, aptarti neurokardialinę ir kardialinę sinkopes, supažindinti su jų etiologija ir patogeneze. Apžvelgti gerybinių ir kardialinių sinkopių diagnostinius kriterijus, akcentuojant skirtingą tyrimo ir gydymo taktiką. Apžvelgti neinvazinių diagnostinių tyrimo metodų (EKG, ortostatinio mėginio, krūvio testų) reikšmę sinkopių diagnostikoje ir diferencinėje diagnostikoje.
12. „Vaikų arterinė hipertenzija“. Paskaitos tikslai: apžvelgti pirminę ir antrinę hipertenziją, jų etiologiją, ištyrimo metodus bei gydymo taktiką. Akcentuoti profilaktiką, išaiškinant rizikos grupes ir pritaikant jiems prevencines priemones.
13. „Nemedikamentiniai gydymo metodai vaikų kardiologijoje“. Paskaitos tikslas: aptarti radiodažninės abliacijos, kaip gydymo metodo, indikacijas, galimas komplikacijas, metodiką, gydymo rezultatus. Aptarti alternatyvius nemedikamentinius gydymo metodus - ritmo sutrikimų gydymą šalčiu (krioterapija), lazeriu, šių gydymo metodų indikacijas, pranašumus ir trūkumus.
14. „Vaikų EKG analizė“. Praktikos darbų tikslas: įgyti praktinių įgūdžių analizuojant įvairaus amžiaus sveikų vaikų bei patologines EKG.
15. „Antiaritminiai vaistai vaikų kardiologijoje“. Praktikos darbų tikslai: pateikti antiaritminių vaistų klasifikaciją, jų veikimo mechanizmą, specifinį vaikams pašalinį antiaritminį poveikį. Supažindinti su dažniausiais naudojamais vaistais vaikų kardiologijoje.
16. „Vaikų bradiaritmijos“. Praktikos darbų tikslai: supažindinti su sinusinio mazgo silpnumo klinikiniais požymiais, diagnostikos kriterijais, gydymu. Aptarti AV blokadas, Hiso pl. kojyčių blokadas, jų priežastis. Supažindinti su AV blokadų gydymo taktika, būdais. Aptarti bradiaritmijų gydymo algoritmą.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Jūratė Kasparavičienė 4
Aristida Ziutelienė 4
Migla Žėbienė 4 4
Rima Šileikienė 14 2
Atvykstant reikia turėti

Turėti medicininį chalatą

Papildoma informacija

Pateikti gydytojams šiuolaikines žinias apie dažniausiųvaikų širdies kraujagyslių ligų diagnostikos ir gydymo pagrindus, supažindinti su naujienomis bei praktiniame darbe taikomais algoritmais.

Literatūra

1. Kliegman R.M, Geme III JW, Blum NJ, Shah SS, Tasker RC, Wilson KM, Behrman R.E, Nelson Textbook of Pediatrics 21th ed. 2020, W. B. Saunders Company .
2. Kumar Dh, Elliott P. Cardiovascular genetics and genomics. Principles and clinical practice 2017. Springer.
3. Leslie T, Cooper J. Definition and classification of the cardiomyopathies. Up To Date Jul 28, 2017. Prieiga per internetą http://www.uptodate.com/ contens/ cardiomyoptahy
4. Lee TM, Hsu DT, Kantor P, Towbin JA, Ware SM, Steven D et al Research Compendium on Cardiomyopathies. Pediatric Cardiomyopathies. Circulation Research, 2017; September 15.
5. Flyn JT, Kaelber DC, Baker - Smith CM, Blowey D, Carroll AE, Daniels SR, et al. Clinical practice guidline for screening and management of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2017; 140 (3) e20171904.
6. Allen H.D, Driscoll D.J, Shaddy R.E, Feites T.F. Moss and Adam’s Heart Disease in infants, children, and adolescent 8-th ed. 2013, Lippincott Williams &Wilkins.
7. Saksena S, Camm A.J. Electrophysiological disorders of the heart 2nd ed. 2011, Churchill Livingstone.
8. Gesuete V, Ragni l, Pranstraller D et al. Dilated cardiomyopathy presenting in childhood: aethiology, diagnostic approach, and clinical course. Cardiology in the young 2010; 20:680-85.
9. Ӧstman-Smith I. Hypertrophic cardiomyopathy in childhood and adolescence – strategies to prevent sudden death. Fundamental &Clinical Pharmacology 2010; 24:637-52.
10. Kantor P.F, Mertens L.L. Heart failure in children. Part I: clinical evaluation, diagnostic testing, and initial medical management. Eur J Pediatr 2010;169:269-79.
11. Kantor P.F, Mertens L.L. Heart failure in children. Part II: current maintenance therapy and new therapeutic approaches. Eur J Pediatr 2010; 169:403-10.
12. Daubeney P.E.F, Rigby M.L, Niwa K et al. Pediatric Heart disease. A practical guide 2012, Willey- Blackwell.