Sergančiųjų širdies nepakankamumu pacientų konsultavimo (mokymo) ir slaugos aktualijos

Kodas
KMU936
Studijų kryptis
Slauga
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
36val.
Skirta (vidinė tikslinės klausytojų grupės klasifikacija, reikšmė naudojama pažymėjime, įsakyme)
bendrosios praktikos slaugytojams, turintiems kardiologijos slaugytojo specializaciją
Kaina asmeniui
144.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Programą teikiantis darbuotojas
dr. Daiva Kriukelytė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Mokymo(si) metodai
Paskaitos
Seminarai
Praktikos darbai
Viso valandų
0.00
Programos tikslai
Tobulinti bendrosios praktikos slaugytojams teorines žinias ir praktinius įgūdžius, būtinus sergančiųjų širdies nepakankamumu būklės vertinimui, sveikatos priežiūrai, slaugai ir konsultavimui.
Klausytojų sk. (nuo)
10
Klausytojų sk. (iki)
15
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Daiva Kriukelytė 10 10
Atvykstant reikia turėti

Medicininį chalatą