Naujagimio pradinio ir specialiojo gaivinimo pagrindai

Kodas
KMU759
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Mišrus (nuotolinis ir nenuotolinis)
Apimtis valandomis
24val.
Skirtas
vaikų ligų gyd.
vaikų intensyviosios terapijos gyd.
skubios medicinos gydytojams
šeimos gydytojams
medicinos gydytojams
gyd. neonatologams
gyd. akušeriams ginekologams
gyd. anesteziologams reanimatologams
visų specializacijų slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams
akušeriams
paramedikams
Kaina asmeniui
300.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Programą teikiantis darbuotojas
Doc. Aušrelė Kudrevičienė
Kurso programos turinys

Nėra turinio

Viso valandų
0.00
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Zita Petruškevičienė
Rimantas Jasinauskas
Aušrelė Kudrevičienė 2 5
Rita Kregždienė 4
Rasa Tamelienė 1 4
Atvykstant reikia turėti

Turėti medicininį chalatą

Literatūra

Pagrindinė literatūra:
1. Metodika „Naujagimio gaivinimas“, Patvirtinta SAM, LSMU, VU 2013.
2. Jūratė Buinauskienė, Paulius Dobožinskas, Vladas Gintautas, Rimantas Jasinauskas, Nedas Jasinskas, Algirdas Karalius, Rita Kregždienė, Aušrelė Kudrevičienė, Regina Mačiulevičienė, Rūta Jolanta Nadišauskienė, Zita Petruškevičienė, Antanas Pužas, Janina Ribelienė, Violeta Simonavičienė, Natalija Skorobogatova, Julija Starik, Dalia Stonienė, Rasa Tamelienė, Dinas Vaitkaitis, Aistė Vileikytė. Naujagimio pradinis ir specialusis gaivinimas. Sudarytoja: Rūta Jolanta Nadišauskienė; Recenzentai: Rimantas Kėvalas, Vaidotas Gurskis. Moksl. redaktorius Aušrelė Kudrevičienė. 2014, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISBN 978-9955-9882-6-7.
3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 08 31 įsakymas Nr. V-822 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“.
4. Paskaitų santraukos, paruoštos dėstytojų.

Papildoma literatūra:
1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro “Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”, 2013-09-23, įsakymas Nr. V-900
2. Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1990 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 413 „Dėl naujagimio (vaisiaus) gyvybingumo kriterijų ir registravimo tvarkos pakeitimų“.
3. I. Aldakauskienė, L. Antanavičiūtė, R. Balnienė, V. Barauskas, E. Barčaitė, V. Basys, R. Brinkis, J. Buinauskienė, V. Chijenas, N. Drazdienė, J. Girčytė, R. Jakuškienė, R. Jasinauskas, Z. Jurgaitienė, A. Juškevičienė, R. Kregždienė, R. Kubilius, A. Kudrevičienė, A. Mačiulevičius, E. Markūnienė, A. Mazgienė, L. Milašienė, L. Miliukienė, R. J. Nadišauskienė, Z. Petruškevičienė, R. Pilvinienė, A. Pužas, J. Ribelienė, N. Skorobogatova, J. Starik, D. Stonienė, A. Širinskienė, V. Šulnienė, R. Tamelienė. Neonatologija. ISBN 9789955920830. UAB „Vitae Litera“ Kaunas 2011.
4. Kudrevičienė, R. Kregždienė, Z. Petruškevičienė, V. Simonavičienė, R. Jasinauskas, E. Markūnienė, N. Drazdienė, A. Pužas. „Naujagimio gaivinimo standartas“, Lietuvos akušerija ir ginekologija, 2011 kovas, tomas XIV, Nr.1, psl.70 - 74. Prieiga per internetą: http://www.bpg.lt.
5. Perlman JM, Wyllie J, Kattwinkel J, Atkins DL, Chameides L, Goldsmith JP et all. Special Report Neonatal Resuscitation: 2010 International Consensus on Cardiopulmonary
6. Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Pediatrics 2010;126(5):e1319-e1344.
7. Kattwinkel J, Perlman JM, Aziz K, Colby C, Fairchild K, Gallagher J et all. Special Report Neonatal Resuscitation: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2010;122;S909-S919.
8. Richmond S, Wyllie J. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 7. Resuscitation of babies at birth. Resuscitation 2010;81:1389–1399.
9. Kattwinkel J, editor. Neonatal resuscitation textbook. 6th ed. Elk Grove Village: American Heart Association, American Academy of Pediatrics; 2011.
10. WHO: Guidelines on basic newborn resuscitation 2012. Prieiga internete http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75157/1/9789241503693_eng.pdf.
11. Sweet DG, Carnelli V, Greisen G, Hallman M, Ozek E, Plavka R, Saugstad O, Simeoni U, Speer CP, Halliday HL. European Consensus Guidelines on the Management of Neonatal Respiratory Distress Syndrome in Preterm Infants – 2013 Update. Neonatology
013;103:353-368.
12. WHO: Ethical issues in Patient Safety Research. Prieiga internete: http://www.who.int/patientsafety/en/
13. WHO: recommended definitions, terminology and format for statistical tables related to the perinatal period and use of a new certificate for cause of perinatal deaths. Modifications recommended by FIG0 as amended October 14, 1976. Acta Obstet Gynecol Scand. 1977;56(3):247-53.