Aktualūs šiuolaikinės ergoterapijos klausimai

Kodas
KMU738
Studijų kryptis
Medicina
Studijų tipas
Stacionarios
Apimtis valandomis
18val.
Apimtis kreditais
0.80
Išduodamas pažymėjimas
taip
Skirtas
ergoterapeutams
Kaina asmeniui
90.00Eur
Programą teikiantis darbuotojas
doc. Sigitas Mingaila
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Šiuolaikinės ergoterapijos tendencijos: teoriniai bei praktiniai aspektai. 2.00 val.
Šiuolaikinių technologijų vieta ergoterapeuto darbe 2.00 val.
Pagrindiniai ergoterapijos uždaviniai esant lėtinėms judamojo-atramos aparato ligoms. 2.00 val.
Asmenų, patyrusių nugaros smegenų pažeidimą, ergoterapijos principai 1.00 val.
Ergoterapijos principai po galvos smegenų kraujotakos sutrikimų 2.00 val.
Bendruomenės formavimo principai 2.00 val.
Paciento veiklos įvertinimas ir analizė Ergoterapijos poveikio plano parengimas 2.00 val.
Virtualios realybės terapijos taikymo principai 2.00 val.
Galvos smegenų ir kompiuterio sąsaja grįstų inovatyvių technologijų nauojimas ergoterapijoje 2.00 val.
Įskaita 1.00 val.
Viso valandų
18.00
Kurso programos temų aprašymas

Paskaitos: 1.Šiuolaikinės ergoterapijos tendencijos:teoriniai bei praktiniai aspektai-2val. 2. Šiuolaikinių technologijų vieta ergoterapeuto darbe-2 val.Seminarai:1. Pagrindiniai ergoterapijos uždaviniai esant lėtinėms judamojo-atramos aparato ligoms-2 val. 2.Asmenų, patyrusių nugaros smegenų pažeidimą, ergoterapijos principai -2 val. 3. Ergoterapijos principai po galvos smegenų kraujotakos sutrikimų-2 val. 4. Bendruomenės formavimo principai-2 val. Praktiniai užsiėmimai: 1. Paciento veiklos įvertinimas ir analizė Ergoterapijos poveikio plano parengimas-2 val. 2. Virtualios realybės terapijos taikymo principai-2 val. 3. Įskaita ir egzaminas- 2 val.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Lolita Rapolienė 2 2
Rosita.Gudenaite 2
Daiva.Petruseviciene 2 2
Sigitas Mingaila 4 6
Tobulinimosi kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka)

Žinių ir gebėjimų vertinimas vyks kurso pabaigoje. Kursų klausytojams bus pateiktos teorinės ir praktinės užduotis, kurios bus vertinamos „teigiamai“ arba „neigiamai“. Klausytojams, kurių žinios bus įvertintos „neigiamai“, bus pateikta papildoma informacija, siekiant, kad visi kursų klausytojai būtų pasiekę tobulinimo kurso keliamus tikslus.

Atvykstant reikia turėti

Turėti medicininį chalatą

Papildoma informacija

Supažindinti kursantus su šiuolaikinės ergoterapijos principais, priemonėmis, pasaulyje ir Lietuvoje vyraujančiomis tendencijomis; suteikti kursantams specialiąsias žinias apie ergoterapijos proceso planavimo bei priemonių taikymo ypatumus įvairiais reabilitacijos etapais.

Literatūra

1.A.Kriščiūnas, A.Kimtys, R.Savickas ir kt. Reabilitacija. UAB „Vitae Litera“, 2008.
2.A.Kriščiūnas, R.Kerpė, A.Kimtys ir kt. Ergoterapija. UAB „Vitae Litera“, 2008.
3.G. Kielhofner. Conceptual Foundations of Occupational Therapy Practice. F.A.Davis, 2009