Smurto prieš vaikus diagnostika

Kodas
KMU811
Studijų kryptis
Medicina
Studijų tipas
Stacionarios
Apimtis valandomis
10val.
Apimtis kreditais
0.30
Išduodamas pažymėjimas
taip
Skirtas
visų specialybių vaikų ligų gydytojams
šeimos gydytojams
bendrosios praktikos slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams
priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriuose dirbantiems gydytojams ir slaugytojams
socialiniams darbuotojams
Kaina asmeniui
60.00Eur
Programą teikiantis darbuotojas
prof. Rimantas Kėvalas
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Psichologinis/emocinis smurtas 1.00 val.
Seksualinis smurtas 1.00 val.
Nepriežiūros medicininis įtarimas 1.00 val.
Fizinis smurtas 1.00 val.
Sukrėsto kūdikio sindromas 1.00 val.
Bendravimo ypatumai su vaiku, patyrusiu fizinį smurtą, jo šeima ir įtariamu smurtautoju 1.00 val.
Teisiniai veiksmai įtariant smurtą 1.00 val.
Fizinio smurto diagnostika 1.00 val.
Pagalba patyrus seksualinį smurtą 1.00 val.
Viso valandų
9.00
Kurso programos temų aprašymas

Šis trumpas tobulinimosi kursas skirtas visiems asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems specialistams, kurio tikslas suteikti žinių, dalykinės informacijos , padedančios kuo  anksčiau atpažinti smurtą prieš vaiką, jį diagnozuoti, suteikti reikiamą pagalbą vaikui ir šeimai.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Rimantas Kėvalas 1
Irina Banienė 3 1
Ramunė Degliūtė Muller 1 1
Emilis Čekanauskas 1 1
Algirdas Dagys 1 1
Andželika Balčiūnienė 1
Tobulinimosi kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka)

Kurso pabaigoje kursantų prašoma pateikti atsiliepimus apie tobulinimosi kursą, anonimiškai užpildomas klausimynas, kuriame vertinama paskaitų ir praktikos darbų kokybė. Kursų vadovas studijų eigoje ir kurso pabaigoje vertins siektinų rezultatų atitikimą kurso turiniui ir, esant poreikiui, koreguos programą.

Žinių vertinimas vyksta kurso pabaigoje raštu.

Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Kursui pasibaigus klausytojai gebės taikyti kasdieninėje praktikoje šias žinias :

 • Kaip pasireiškia psichologinis smurtas
 • Kaip atpažinti psichologinį smurtą  iš VAIKO emocijų ir elgesio požymių
 • Kaip atpažinti psichologinį smurtą iš SUAUGUSIŲJŲ, psichologiškai smurtaujančių prieš vaiką, elgesio požymių
 • Kaip bendrauti su vaikais ir kaip bendrauti su tėvais (globėjais), įtariant psichologinį smurtą prieš vaiką?
 • Kaip pasireiškia seksualinis smurtas
 • Seksualinės prievartos rizikos veiksniai
 • Seksualinio smurto fiziniai simptomai
 • Seksualinio smurto emocijų ir elgesio požymiai
 • Kiti, nespecifiški požymiai, kurie galimi ir esant kitokio pobūdžio problemoms
 • Bendravimo ypatumai su vaiku, patyrusiu seksualinį smurtą
 • Kokie psichologiniai, elgesio, emocijų požymiai leidžia įtarti, kad vaikas patiria smurtą
 • Koks tėvų elgesys leidžia įtarti fizinio smurto prieš vaiką naudojimą
 • Sukrėsto kūdikio sindromo ypatumai ir diagnostika
 •  Vaikų, patyrusių fizinį smurtą, sužalojimų pobūdžių, mechanizmai, specifiniai lūžiai
 • Skriaudžiamo vaiko sužalojimų pobūdis, mechanizmas. Lūžiai, būdingi skriaudžiamam vaikui, jų specifiškumo laipsniai. Kada įtarti, kad lūžimas įvyko dėl fizinio smurto
 • Radiologinis ištyrimas, diferencinė diagnostika, kiti rekomenduojami tyrimai.
 • Vaiko socialinė ir medicininė nepriežiūra
   
Atvykstant reikia turėti

Medicininį chalatą

Literatūra

Pediatrija. Sudarytojas prof. R.Kėvalas 2018 m.