Miško terapija pažengusiems

Kodas
KMU959
Studijų kryptis
Reabilitacija
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
120val.
Skirtas
Programa skirta baigusiems mokymo programą Miško terapija, pageidaujantiems įgyti papildomų žinių, įgūdžių ir praktikos
Kaina asmeniui
800.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Programą teikiantis darbuotojas
prof. Daiva Petruševičienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Medžių augimo dėsningumai. Medžių lajos, kamieno, šakų augimo ypatumai skirtingais amžiaus tarpsniais. Konkurenciniai santykiai medyne. Medžių kenkėjai (žievėgraužis tipografas, pjūkleliai, verpikai). 2.00 val.
Kraštovaizdžio estetinis vertinimas ir suvokimas. Skirtingų ekosistemų pavyzdžių analizė: gamtiniu ir estetiniu požiūriu vertinga natūrali aukštapelkė, atodanga, kadagių slėnis. 2.00 val.
Meninės išraiškos priemonės natūraliame kraštovaizdyje (proporcija, vieningumas, įvairumas, oro perspektyva, spalva, faktūra, ritmas, akcentai, įtampos keitimas, netikėtumas). Vietos dvasia - Genius loci. 2.00 val.
Medžių ir krūmų deriniai. Medžių masyvai. Medžių grupės (vienarūšės, įvairiarūšės, lydimosios ir savarankiškos). Pavieniai medžiai. 2.00 val.
Gamtos (miško) terapijos maršrutų kūrimo principai pagal INFTA metodiką 2.00 val.
Psichologinė įtaka ir jos realizavimas miško terapijoje 2.00 val.
Gamtos veiksnių panaudojimas psichologinės gerovės ugdymui 2.00 val.
Miško terapija su asmenims, turinčiais psichikos bei elgesio sutrikimų asmenimis (problemos ir sprendimai) 2.00 val.
Dvasingumu grįsta psichoterapija gamtos ir miško terapijos programose 2.00 val.
Medžių augimo dėsningumų ir žmogaus gyvenimo tarpsnių paralelės. Galimų, miško terapijos kvietimų generavimas pagal medžio ir žmogaus gyvenimo analogijas. 2.00 val.
Rezervatinės apyrubės apsauginis režimas. 2.00 val.
Meninių išraiškos priemonių atpažinimas natūraliame kraštovaizdyje. 2.00 val.
Gamtos (miško) terapijos vieta bendrame ekologiškos gyvensenos propagavime 2.00 val.
Gamtos (miško) terapijos maršrutų kūrimo pusiau natūralioje ir urbanizuotoje aplinkoje ypatybės. 4.00 val.
Miško terapijos gido darbe sutinkami emociniai iššūkiai: savo asmeninių ribų atpažinimas ir plėtimas. 4.00 val.
Proto-kūno ryšys ir jo stiprinimas miško terapijos užsiėmimuose. 4.00 val.
Somatinis sąmoningumas miško terapijos užsiėmimuose. 4.00 val.
Terapinis aljansas, jo iššūkiai ir problemos bei jų sprendimai gamtos ir miško terapijoje. 4.00 val.
Klientų motyvacijos didinimas naudojant šiuolaikinės psichoterapijos priemones. 4.00 val.
Kaip matuojamas medžių amžius ir aukštis ir kamieno skersmuo? Įvairūs matavimo būdai. „Š“ krypties nustatymas pagal medžio šakos prisegimo kampą. Medžių “socialiniai ryšiai“. 8.00 val.
Dubravos rezervatinės apyrubės analizė. Žiegždrių atodanga (geologinių sluoksnių apžvalga) ir Kauno marių pakrantė, kadagių slėnis (gilių perspektyvų pavyzdžiai, panorama). Diskusija apie skirtingą vietos dvasią - Genius loci. 8.00 val.
Gamtos (miško) terapijos maršruto kūrimas Kauno Ąžuolyno parke. 4.00 val.
Miško terapijos specialisto asmeninė ryšio su gamta stiprinimo praktika (supervizijos) 16.00 val.
Įsisąmoninimo praktikų derinimas su gamtos ir miško terapijos intervencijomis įgūdžiai pažengusiems (supervizijos) 8.00 val.
Psichoterapinių darbo su kūnu praktikų įjungimas į gamtos ir miško terapijos programą. (supervizijos) 8.00 val.
Kurso dalyvių demonstracinių sesijų (stebėjimas ir) profesinė priežiūra (supervizijos) 16.00 val.
Mokymo(si) metodai
paskaitos, seminarai, diskusijos, praktinės užduodys, savarankiškos literatūros studijos
Viso valandų
118.00
Programos tikslai
reikia užpildyti.
Programos aprašymas (santrauka)

Medžių augimo dėsningumai. Medžių lajos, kamieno, šakų augimo  ypatumai skirtingais amžiaus tarpsniais. Konkurenciniai santykiai medyne. Medžių kenkėjai (žievėgraužis tipografas, pjūkleliai, verpikai); Kraštovaizdžio estetinis vertinimas ir suvokimas. Skirtingų ekosistemų pavyzdžių analizė: gamtiniu ir estetiniu požiūriu vertinga natūrali aukštapelkė, atodanga, kadagių slėnis;Meninės išraiškos priemonės natūraliame kraštovaizdyje (proporcija, vieningumas, įvairumas, oro perspektyva, spalva, faktūra, ritmas, akcentai, įtampos keitimas, netikėtumas).  Vietos dvasia - Genius loci;Medžių ir krūmų deriniai. Medžių masyvai. Medžių grupės (vienarūšės, įvairiarūšės, lydimosios ir savarankiškos). Pavieniai medžiai; Gamtos (miško) terapijos maršrutų kūrimo principai pagal INFTA metodiką; Psichologinė įtaka ir jos realizavimas miško terapijoje; Gamtos veiksnių panaudojimas psichologinės gerovės ugdymui; Miško  terapija su asmenims, turinčiais psichikos bei elgesio sutrikimų asmenimis (problemos ir sprendimai); Dvasingumu grįsta psichoterapija gamtos ir miško terapijos programose.

Medžių augimo dėsningumų ir žmogaus gyvenimo tarpsnių paralelės. Galimų, miško terapijos kvietimų generavimas pagal medžio ir žmogaus gyvenimo analogijas; 

Klausytojų sk. (nuo)
10
Klausytojų sk. (iki)
40
Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Linas Daubaras 8 10
Vaida Vaitkutė Eidimtienė 8 22
Julius Neverauskas 8 48
Daiva Petruševičienė 2
Giedrė Žalytė 16
Atvykstant reikia turėti

.

Literatūra

Autorius

Leidimo metai

Pavadinimas

Periodinio leidinio Nr.

ar leidinio tomas

Leidimo vieta ir leidykla

ar internetinė nuoroda

Privalomoji literatūra
Ronald D. Siegel2019Sąmoningumo ugdymas

ISBN: 9786094442759

 

Sofoklis
Murphy, M, D.2016Landscape Architecture Theory. An Ecological EpproachISBN: 9781-610-91750-6Washington: Islandpress
Kotte Dieter., Editor2019International Handbook of Forest TherapyISBN (13): 978-1-5275-3955-6Cambridge Scholars Publishing
Kipfer Barbara, Ann2018Natural Meditation: Refreshing Your Spirit Through NatureISBN (13): 9781510731998Skyhorse, New York
Clemens G. Arvay2018The Biophilia Effect: Scientific and Spiritual Exploration of the Healing Bond Between Humans and NatureISBN: 9783548376592Sounds True
Cheryl Fisher2019Mindfulness & nature-Based Therapeutric Techniques for Children: Creative Activities for Emotion Regulation, Resilience and Connectedness

ISBN-10: ‎ 1683732103

ISBN-13: ‎ 978-1683732105

 

Pepsi Publishing & Media
Nevin J. Harper, Kathryn Rose, David Segal2019Nature-Based Therapy: A Practitioner‘s Guide to Working Outdoors with Children, Youth, and Families

ISBN-10: ‎ 0865719136

ISBN-13: ‎ 978-0865719132

 

New SOciety Publishers
Qing Li2020

Miško maudynės. Shinrin-Yoku

 

ISBN 978-609-8232-11-0Miško maudynių menas ir mokslas
Papildoma literatūra
Rob Brandsma2017The mindfulness teaching guide

ISBN-10: ‎ 9781626256163

ISBN-13: ‎ 978-1626256163

 

New Harbinger Publications
Peter Wohleben2018Paslaptingas medžių gyvenimas

ISBN: 9786094273155

 

Kitos knygos