Pacientų neigiamų emocijų valdymas

Kodas
KMU322
Studijų kryptis
Slauga
Studijų tipas
Stacionarios
Apimtis valandomis
18val.
Apimtis kreditais
1.00
Išduodamas pažymėjimas
taip
Skirtas
dietistams
gydomojo masažo specialistams
skubiosios medicinos pagalbos paramedikams
visų specialybių gydytojams
visų specializacijų slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams
akušeriams
gyd. odontologams
medicinos psichologams
socialiniams darbuotojams
gyd. odontologo padėjėjams
burnos higienistams
Kaina asmeniui
36.00Eur
Administratorius: Inga Sribikienė 837-326901
Programą teikiantis darbuotojas
dr. Viktorija Grigaliūnienė
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Emocijų ir jausmų fiziologiniai mechanizmai. Biologinė ir psichologinė emocijų reikšmė. Emocijų raiškos būdai. Emocinio intelekto samprata ir modeliai. 2.00 val.
Pykčio išraiškos formos. Pacientų neigiamų emocijų atpažinimas. Verbalinis ir neverbalinis bendravimas. Pacientų kūno kalbos signalai ir jų atpažinimas sveikatos priežiūros sistemoje. 3.00 val.
Kalba ir kalbėjimas. Pokalbio pradžia. Pokalbio stilius. Klausimai ir jų reikšmė. Klausimų tipai. Klausinėjimo technika. Interviu su pacientu. 3.00 val.
Pacientų agresyvaus elgesio priežastys. „Konfliktiškos“ asmenybės atpažinimas. Personalo klaidos ir reakcijos, dirbant su priešiškai nusiteikusiu pacientu. 3.00 val.
Konflikto valdymo (sprendimo) etapų bendroji charakteristika. Pagrindiniai konfliktinės situacijos elementai. Bendriausia konflikto sprendimo schema 3.00 val.
Socialinės sąveikos kliūtys ir kompentetingas elgesys. 1.00 val.
Elgesio modifikavimas: bendravimo įgūdžių tobulinimas. 2.00 val.
Praktinis atsiskaitymas 1.00 val.
Viso valandų
18.00
Kurso programos temų aprašymas
  1. Emocijų ir jausmų fiziologiniai mechanizmai. Biologinė ir psichologinė emocijų reikšmė. Emocinio intelekto samprata ir modeliai.
  2. Emocijų raiškos būdai. Pykčio išraiškos formos.

3. Bendravimas sveikatos priežiūros sistemoje. Bendravimo reikšmė. Bendravimas kuriant santykius. Bendravimo įgūdžiai. Asmeniniai įgūdžiai ir savybės. Pagalba pacientams/klientams.

2. Verbalinis ir neverbalinis bendravimas. Skirtumų tarp verbalinio ir neverbalinio bendravimo charakteristika. Neverbalinio bendravimo rūšys ir jų charakteristika. Neverbalinio bendravimo funkcijos. Pacientų kūno kalbos signalai ir jų atpažinimas.

3.  Kalba ir kalbėjimas.  Pokalbio pradžia. Pokalbio stilius. Klausimai ir jų reikšmė. Klausimų tipai. Klausinėjimo technika. Interviu su pacientu.

4. Pacientų agresyvaus elgesio priežastys. ”Konfliktiškos” asmenybės atpažinimas. Personalo klaidos ir reakcijos, dirbant su priešiškai nusiteikusiu pacientu.

6.  Konflikto valdymo (sprendimo) etapų bendroji charakteristika. Pagrindiniai konfliktinės situacijos elementai. Bendriausia konflikto sprendimo schema. Konstruktyvūs konflikto sprendimo būdai

7. Socialinės sąveikos kliūtys ir kompentetingas elgesys. Elgesio modifikavimas: bendravimo įgūdžių tobulinimas. 

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Viktorija Grigaliūnienė 5 9
Aurelija Alčauskienė 1 3
Tobulinimosi kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka)

Žinių ir gebėjimų vertinimas vyksta kurso eigoje, seminarų ir praktinių užduočių metu. Vertinimas „ teigiamai‘, arba „ neigiamai“. Gavus vertinimą „ neigiamai“ dėstytojas pateikia kursantui papildomų užduočių, siekiant, kad praktiniai gebėjimai būtų įsisavinti teisingai.

 

Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Kursui pasibaigus sveikatos priežiūros specialistai gebės:

  1. Suvokti ir suprasti savo pačių ir pacientų emocijas. Sugebės atpažinti tarp emocijų esančius ryšius, numatyti besikeičiančių emocijų pobūdį ir tinkamai joms pasiruošti.
  2. Išmoks emocijų kontrolės, kas padės spręsti problemas, užkertant kelią naujų problemų vystymuisi.
  3. Dalyviai bus supažindinti su „ konfliktiškų“  asmenybių klasifikacija bei psichologiniais ypatumais. Išmoks bendravimo technikų, dirbant su „konfliktiškomis“ asmenybėmis.
Atvykstant reikia turėti

Turėti medicininį chalatą

Literatūra

Eil. Nr.

Leidimo metai

 

Leidinio autoriai ir pavadinimas

 

Leidykla

 
 

1.

2008

J. Almonaitienė, D. Antinienė ir kt. „ Bendravimo psichologija“

Kaunas Technologija

 

2.

2008

Siever, L .J  Neurobiology of aggression and violence. American Journal of Psychiatry, 165(4), 429-442.

KMU leidykla

 

3.

2008

J. Lakis „ Konfliktų sprendimas ir valdymas“

Mykolo Romerio universitetas

 

4.

2009

V. Grigaliūnienė „ Šeima ir vaiko emocinis pasaulis „

KMU

 

5.

2010

Kiaunytė A, Ruškus J. Socialinių darbuotojų elgsenos modelių identifikavimas sprendžiant profesinius konfliktus. Filosofija. Sociologija 21 ( 2)

 

 

6.

2012

Lane, S. D., Kjome, K. L., & Moeller, F. G.  Neuropsychiatry of aggression. Neurologic Clinics, 29(1).

 

 

7.

2014

R. Leonavičius “ Gydytojas ir pacientas: bendravimas, gynybos mechanizmai, asmenybės.”

LSMU leidybos namai

 

8.

2015

Kantek F, Kartal H. Conflict management in student nurses: systematic review. Journal of educational studies in the word 8 ( 5)

 

 

9.

2017

M. Afzarul Rahim „ Managing conflict in organization“ , 4th Edition, New York