Savižudybių prevencijos ir gydymo aktualijos

Kodas
KMU867
Studijų kryptis
Medicina
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
18val.
Skirtas
šeimos gydytojams
medicinos gydytojams
gyd. psichiatrams
gyd. vaikų ir paauglių psichiatrams
kitų specialybių gydytojams
Kaina asmeniui
126.00Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Programą teikiantis darbuotojas
prof. D. Leskauskas
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Paskaita. Savižudybių bei savižudiško elgesio paplitimas ir bendra charakteristika Lietuvoje bei kitose šalyse. 2.00 val.
Paskaita. Pagrindinės definicijos suicidologijoje. Savižudybių ir mėginimų žudytis rizikos veiksniai, klinikinis vertinimas, skalių taikymas klinikiniame darbe. 2.00 val.
Paskaita. Savižudybių bei mėginimų žudytis sąsajos su psichikos sutrikimais bei kodavimas klasifikacijose. Savižudiško elgesio sąsajos su priklausomybės ligomis. 2.00 val.
Paskaita. Vaikų ir paauglių savižudiško elgesio ypatumai. Savižudybės krizę išgyvenančių vaikų ir paauglių psichoterapinės, psichofarmakoterapinės ir psichosocialinės intervencijos. 2.00 val.
Seminaras. Pacientų, apsinuodijusių įvairiais psichotropiniais medikamentais, biologinėmis medžiagomis, nesteroidiniais analgetikais, alkoholiu klinikinis vertinimas bei detoksikacijos principai. 2.00 val.
Seminaras. Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichoterapinės intervencijos. 2.00 val.
Praktikos darbai. Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinis vertinimas bei psichosocialinės intervencijos. 2.00 val.
Praktikos darbai. Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichofarmakoterapinės intervencijos: klinikinių atveju analizė. 2.00 val.
Viso valandų
16.00
Programos aprašymas (santrauka)

Savižudybės yra svarbi visuomenės sveikatos problema visame pasaulyje. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, kasmet nusižudo ~ 1 mln. pasaulio gyventojų. Per pastaruosius 45 m. savižudybių skaičiai kai kuriose valstybėse padidėjo iki 60 proc., o visame pasaulyje šiuo metu savižudybės yra trečioji mirties priežastis 15 – 34 m. amžiaus žmonių grupėje. Skirtingi statistiniai duomenys pateikia, kad mėginimų žudytis yra nuo 8 iki 25 kartų daugiau nei savižudybių. Mėginimai žudytis gali pasireikšti skirtingai savižudybės ketinimų atžvilgiu bei pakenkimo savo sveikatai mastu. Nepriklausomai nuo savižudiškų ketinimų, sveikatos pažeidimo laipsnio, bet koks savęs žalojimas atspindi sunkų emocinį distresą bei galimus psichikos sutrikimus. Kiekviena savižudybė ar mėginimas žudytis yra stipri emocinė našta ir sukrėtimas ne tik pačiam asmeniui, bet ir aplinkiniams. Kadangi savižudybės bei mėginimai žudytis turi neigiamų asmeninių, šeimos aplinkos, socialinių, ekonominių bei visuomenės sveikatos pasekmių, ypač svarbu yra išsiaiškinti tokio poelgio priežastis. Savižudybių prevencija daugumoje pasaulio valstybių yra viena iš svarbiausių visuomenės sveikatos politikos užduočių.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Virginija Adomaitienė 6 7
Darius Leskauskas 2 3
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius

Kursui pasibaigus gydytojai gebės pritaikyti naujoves klinikinėje praktikoje. Sveikatos priežiūros specialistai žinos:

 1. Savižudybių bei savižudiško elgesio paplitimas ir bendra charakteristika Lietuvoje  bei kitose šalyse
 2. Pagrindines definicijas suicidologijoje.
 3. Savižudybių ir mėginimų žudytis rizikos veiksnius, klinikinį vertinimą, skalių taikymą klinikiniame darbe.
 4. Savižudybių bei mėginimų žudytis sąsajas su psichikos sutrikimais bei kodavimą klasifikacijose.
 5. Vaikų ir paauglių savižudiško elgesio ypatumus.
 6. Pacientų, apsinuodijusių įvairiais psichotropiniais medikamentais, biologinėmis medžiagomis, nesteroidiniais analgetikais klinikinį vertinimą bei detoksikacijos principus
 7. Savižudiško elgesio sąsajas su priklausomybės ligomis.
 8. Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichoterapines intervencijas.
 9. Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichofarmakoterapines intervencijas.
 10. Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinis vertinimas bei psichosocialines intervencijas.
Atvykstant reikia turėti

Medicininį chalatą

Literatūra
 1. Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry Eleventh Edition by Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock, Dr. Pedro Ruiz MD, 2015.
 2. Textbook of Psychiatry Third Edition by Basant K. Puri, I. H. Treasaden, 2011.
 3. The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry, 12th Edition, 2015
 4. Kaplan and Sadock's Pocket Handbook of Clinical Psychiatry, 5th Edition Fifth Edition Benjamin J. Sadock   (Author),    Virginia A. Sadock, 2010.
 5. Psychology and Sociology Applied to Medicine: An Illustrated Colour Text, 3rd Edition by Beth Alder, Charles S. Abraham, Edwin van Teijlingen, Michael Porter, 2009.
 6. Health 21 – health for all in the 21st century, World Health Organization, 1998.
 7. Strategy and action plan for healthy ageing in Europe, 2012–2020, World Health Organization, 2012.
 8. Global Age-friendly Cities: A Guide. World Health Organization, 2007.