Profesionalumo kompetencijos

Kodas
NS
Padalinys, teikiantis programą
Inovatyviosios edukacijos skyrius
Apimtis valandomis
16
Išduodamas pažymėjimas
Taip
Skirtas
LSMU dėstytojams
Ugdoma kompetencija
Kitos profesinės
Mokymo(si) organizavimo būdas
Auditorinis
Mokymų programos turinys
Tema Trukmė
Tobulinimosi pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka)
-
Literatūra
-