Didaktikos pagrindai

Kodas
NS-44
Padalinys, teikiantis programą
Inovatyviosios edukacijos skyrius
Apimtis valandomis
14
Išduodamas pažymėjimas
Taip
Skirtas
LSMU dėstytojams
Ugdoma kompetencija
Mokymo(-si)
Mokymo(si) organizavimo būdas
Nuotolinis
Mokymų programos turinys
Tema Trukmė
Dėstytojų vaidmenys, dėstytojo ir studentų bendrystė, dėstytojo veiklos teisinis reguliavimas, akademinė etika, studijų programa ir studijų dalykas / modulis, studijų rezultatai, paskaita ir seminaras, aktyvusis studentų mokymasis, nuotolinio mokymosi iššūkiai, vertinimo tipai ir metodai, grįžtamasis ryšys, studentų motyvavimas.
Programos temų aprašymas
Šis kursas padės rasti atsakymus į pagrindinius klausimus, kylančius pradėjus dėstytojo karjerą. Kas yra dėstytojas? Kokie jo vaidmenys universitete? Kaip mes mokomės? Kodėl aktyvusis mokymasis yra tai, kas studentui būtina kaip oras? Kaip sukurti interaktyvią paskaitą ir seminarą auditorijoje ir virtualioje erdvėje? Kokią vietą skirti vertinimui ir mokymosi kultūrą skatinančiam grįžtamajam ryšiui? Su kokiais iššūkiais susiduriame dėstydami ir organizuodami studentų mokymąsi virtualiose erdvėse? Kodėl turime įsitraukti į reflektyvias praktikas, dalintis patirtimi ir tobulėti?
Tobulinimosi pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka)
Testas, refleksija.
Literatūra
Misiūnaitė-Bačiauskienė, E., Tuitaitė, J., Leonas, L. (2022). Didaktikos pagrindai. Moodle kursas. Prieiga per internetą: https://moodle.lsmu.lt/course/view.php?id=3163 [su INOedu įsiregistravimo raktu, suteikiamu dalyviams]. Linsey, P. (2018). The craft of university teaching. Toronto: University of Toronto Press. Retrieved: https://library.lsmuni.lt/permalink/370LUOHS_INST/fmv2jc/alma991673758107106 [LSMU biblioteka]. Biggs, J., Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University. What the Student Does. 4th edition. Berkshire: Open University Press. Retrieved: https://cetl.ppu.edu/sites/default/files/publications/-John_Biggs_and_Catherine_Tang-_Teaching_for_Quali-BookFiorg-.pdf [pateikiama Moodle kurse].
Registracijos į kursą
2024 m. pavasario semestras
Mokymų pradžia: 2024-01-15
Mokymų pabaiga: 2024-06-29
Registracija atvira iki: 2024-06-29 09:00
Laisvų vietų: 25
Norėdami įsiregistruoti prašome prisijungti