Alternatyvios priemonės kovoje su bakterijų atsparumu antimikrobinėms medžiagoms. LVGA Nr. 283.

Kodas
KMU872
Studijų kryptis
Veterinarija
Vykdymo būdas
Nenuotolinis (asmeniui dalyvaujant fiziškai)
Apimtis valandomis
8val.
Skirtas
veterinarijos gydytojams
Kaina asmeniui
32.17Eur
Pažymėjimo mokestis
6Eur
Administratorius: Marija Ivaškienė
Programą teikiantis darbuotojas
prof. dr. Modestas Ružauskas
Kurso programos turinys
Tema Trukmė
Antimikrobinių medžiagų klasifikacija, naudojimas ir atsakingas veterinarijos gydytojo požiūris 1.00 val.
Šiandieninė bakterijų atsparumo antibiotikams situacija. Hospitalinės infekcijos: aktualijos žmonėms ir gyvūnams. Ligų prevencija ir poreikio naudoti antimikrobines medžiagas mažinimas. Antibiotikų naudojimo aspektai atskiroms gyvūnų rūšims. 2.00 val.
Mėginių paėmimas ir siuntimas bakteriologiniam tyrimui. Lydraščio pildymas. Bakterijų identifikavimo ir atsparumo antibiotikams tyrimo būdai. Iš laboratorijos gautų rezultatų interpretacija. Ryšys tarp veterinarijos gydytojo ir mikrobiologo. 1.00 val.
Tarptautinės smulkiųjų gyvūnų infekcinių ligų asociacijos (angl. International Society for Companion Animal Infectious Diseases) sukurtos antimikrobinių vaistų naudojimo rekomendacijos šunims ir katėms. 1.00 val.
Naujausios pasaulio aktualijos kovoje su antibiotikams atspariomis bakterijomis. Ozonas kaip alternatyvi antimikrobinė priemonė. 1.00 val.
Bioreguliacinės terapijos galimybės. 2.00 val.
Viso valandų
8.00
Programos aprašymas (santrauka)

1. Antimikrobinių medžiagų klasės. Supažindinama su antimikrobinių medžiagų klasėmis ir jų pagrindiniais atstovais, naudojamais veterinarinėje medicinoje ir medicinoje. Bus aptartas antibiotikų veterinarinio vaisto aprašas, pateikta informacija kokios yra svarbios dalys apraše, siekiant racionaliai naudoti antibiotikus, tinkamai juos skirti. Pateikiama informacija apie antibiotikų sunaudojimą veterinarijos sektoriuje.

2. Šiandieninė bakterijų atsparumo antibiotikams situacija. Hospitalinės infekcijos: aktualijos žmonėms ir gyvūnams. Bus pateikta informacija apie Lietuvoje cirkuliuojančių patogeninių bakterijų jautrumo antibiotikams situaciją skirtingose gyvūnų rūšyse. Bus supažindinama su svarbiausiomis bakterijų atsparumo antibiotikams problemomis esančiomis pasaulyje, aptariama hospitalinių infekcijų medicinoje ir veterinarijoje reikšmė, jų atsiradimas ir galimos mažinimo priemonės.

3. Mėginių paėmimas ir siuntimas bakteriologiniam tyrimui. Lydraščio pildymas. Veterinarijos gydytojai bus supažindinti su mėginių paėmimo būdais ir taisyklėmis siunčiant klinikinę ar patologinę medžiagą bakterijų jautrumo tyrimams į laboratoriją. Bus supažindinama kokie bakterijų jautrumo tyrimo būdai naudojami, kaip atliekami tyrimai, kaip reikia skaityti ir interpretuoti gautą atsakymą iš laboratorijos. Bus aptariama mikrobiologo svarba klinikine praktika užsiimančių veterinarų kasdieniniame darbe.

4. Pristatomos tarptautinės smulkiųjų gyvūnų infekcinių ligų asociacijos sukurtos antimikrobinių vaistų naudojimo rekomendacijos šunims ir katėms, kurie serga šlapimo sistemos ir kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis. Bus aptartos tarptautinės rekomendacijos apie bakterinio cistito, pielonefrito, bakterinio prostatito diagnostiką ir gydymą, šlapimo pūslės kateterių priežiūrą ir urolitų medikamentinį gydymą. Bus aptartos tarptautinės rekomendacijos apie viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, bronchito, pneumonijos ir piotorakso diagnostiką ir antimikrobinį gydymą.

5. Pristatomos naujausios mokslo žinios ir atradimai antimikrobinio atsparumo tema. Aptariami nauji būdai kovoti su antibiotikams atspariomis bakterijomis. Pristatoma naujausia informacija pasirodžiusi užsienio žiniasklaidoje ir moksliniuose straipsniuose per 2019 metus. Antroje pranešimo dalyje plačiau kalbama apie ozono technologijų pritaikymą veterinarinėje medicinoje. Mikrobai nesugeba išvystyti atsparumo prieš ozoną, todėl tai yra vienas iš būdų mažinti antimikrobinį atsparumą.

6. Bioreguliacinio gydymo metodo samprata. Homeopatijos teisinis reguliavimas Europos Sąjungoje. Klasikinė ir homotoksinė homeopatija. Homeopatinių preparatų sudėtinių dalių kilmė. Homeopatinių preparatų paruošimo ypatumai, farmacinės formos, naudojimo būdai. Homeopatija – kaip alternatyva antimikrobiniams preparatams kovoje su bakterijų atsparumu.

Dėstytojas Teorijos val. Praktikos val.
Modestas Ružauskas 1
Alvydas Pavilonis 1
Daiva Majienė 2
Marius Virgailis 1
Rita Šiugždinienė 1
Gabrielė Slavinskienė 1
Sandra Čechovičienė 1